Systemuppbyggnad

 

 

 

TAK MARK

 

 

 

 

Låglutande Tak

0-4 graders lutning

Norden BAS

100% sedum-mix Sedum ört/gräs Sedum ört Sedum gräs Sedum vildblommor

 

Lutande Tak

2-27 graders lutning

Norden BAS

100% sedum-mix Sedum ört/gräs Sedum ört Sedum gräs Sedum vildblommor

 


MARK

100% sedum-mix Sedum ört/gräs Sedum ört Sedum gräs Sedum vildblommor